Wie zijn wij?

Jolanda, Yvonne, Roy en Piet zijn de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Samos en alle drie Samos-liefhebbers. Jolanda woont en werkt op Samos. Yvonne, Roy en Piet komen elk jaar op vakantie naar het eiland. 

 

De schrik slaat je om het hart als je hoort dat er weer ergens op Samos een bosbrand uitbreekt. Die schitterende natuur met z'n pijnbomen, zwarte dennen, platanen en cipressen. Zo indrukwekkend en prachtig maar toch ook zo kwetsbaar.

Grote brand Kokkári

In juni 2021 was het weer zover: een grote brand bij Kokkári. Kijk maar eens naar deze film van de op Samos wonende Nederlander Karel Schut (Kokkarivideo).Deze bosbranden kunnen in zeer korte tijd zich snel uitbreiden. Zeker als er een sterke wind staat. Het is de vrijwillige brandweer die vaak als eerste ter plaatse is. 

 

Samos heeft veel vrijwilligers bij de brandweer. Zij wonen in de dorpen op het eiland. Naast hun gewone baan in bv. de horeca, als  timmerman of als eigenaar van een verhuurbedrijf zijn ze erg begaan met hun eiland.

Door brand aangetaste den. Gevolg van de brand bij Kokkári (juni 2021)
Door brand aangetaste den. Gevolg van de brand bij Kokkári (juni 2021)

Als eerste ter plaatse

Als er een brand uitbreekt zijn zij vaak als eerste ter plaatste. Omdat zij minimale steun ontvangen van de overheid, moeten ze het doen met het weinige materiaal dat ze tot hun beschikking hebben. Maar hun enthousiasme en inzet is er zeker niet minder om.

 

Daarom willen wij hen graag helpen. We geven geen geld maar doen het door het aanschaffen van bv. materiaal en beschermende kleding. 

Hulp is onmisbaar

Voor dit doel werd de Stichting Vrienden van Samos opgericht. De hulp van donoren of sponsors is daarbij onmisbaar!  Niet alleen voor de aanschaf van materialen maar ook voor het vervoer ervan naar Samos.

 

Omdat de stichting een ANBI status heeft zijn de kosten volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Bestuursleden

 

Piet Bergstra, voorzitter, contactpersoon Samos-west

Yvonne Weijers, penningmeester

Jolanda Fieret, bestuurslid, contactpersoon Samos-oost

Roy Steenbergen, bestuurslid, fondsenwerver