Belangrijke documentatie

 

 1. Akte van oprichting

De oprichtingsakte is de notariële akte waarmee een rechtspersoon wordt opgericht. De stichting moest bij notariële akte  worden oprichten. De oprichtingsakte bevat de verklaring van de comparant dat hij de rechtspersoon wil oprichten. Daarnaast moet de oprichtingsakte de statuten bevatten. De wet noemt de oprichtingsakte een akte van oprichting. Je kunt een uittreksel van de oprichting hieronder downloaden.

Download
2021-09-12-001.pdf
Adobe Acrobat document 233.0 KB

2. Beleidsplan 2023

Onze stichting is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop wij onze doelstelling willen bereiken. Het plan geeft inzicht in het komende jaar. Op deze manier informeren wij onze sympathisanten en donateurs en voldoen wij mogelijk meteen aan de publicatieplicht die geldt voor ANBI’s. 

Je kunt het beleidsplan hieronder downloaden.

Download
2022-12-31-002.pdf
Adobe Acrobat document 517.0 KB

3. Financieel verslag 2023

In ons financiële jaarverslag leggen wij als stichtingsbestuur verantwoording af. Het verslag van onze stichting is bestemd voor onze donateurs maar ook voor de gemeente (subsidie), adverteerders, sponsors, subsidiegevers, financiers en andere belangstellenden. In het financieel jaarverslag vind je de begroting van het jaar ervoor, de huidige begroting en de daadwerkelijke uitgaven. Daarnaast vind je er de banksaldi.

Je kunt het verslag hieronder downloaden.

Download
Financieel jaarverslag 2023.pdf
Adobe Acrobat document 458.4 KB

4. Verslag van activiteiten 2023

Het verslag van activiteiten geeft weer wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat wij het komende jaar willen doen. Je kunt het verslag hieronder downloaden.

Download
Verslag activiteiten 2023.pdf
Adobe Acrobat document 717.2 KB