Klooster van Timios stavros


Heilige kruis

Op zo’n tweeëneenhalve kilometer van Mavratzaí ligt het klooster van Tímios Stávros (Heilig Kruis). Het werd in 1592 gesticht door de monnik Nilus, een van de stichters van het Megáli Panagiá-klooster.

 

Nadat de monnik zes jaar in het Megáli Panagiá-klooster had verbleven, kwam hij in 1592 naar deze regio. Hier bouwde hij een nieuwe kapel ter ere van het Heilige Kruis.

Drie koepels

In 1604 werd het klooster uitgebreid, terwijl op 7 mei 1838 de eerste steen kwam van de grote koninklijke kerk met drie koepels. De kerk verving de kapel van de monnik Nilus, die begon af te brokkelen.

 

Voor de bouw van de kerk vroeg de abt van het klooster Gregory om financiële steun van de bewoners.

Heilige Preekstoel

Opvallend is het vergulde hout, uitgehouwen uit de Heilige Preekstoel uit 1843, de despotische troon uit 1844. Maar ook de uit hout gesneden iconostase uit 1854, die scènes uit het Oude en Nieuwe Testament uitbeeldt.

 

Een iconostase is een wand samengesteld uit iconen in de orthodoxe kerken. De altaarruimte wordt door deze iconostase afgeschermd voor de blikken van de gewone gelovigen. Deze ruimte, het "allerheiligste", mag enkel door de priester, diaken en altaardienaar worden betreden.

Fresco

Het grote fresco van de heiligen Constantijn en Helena die boven de poort staat en de andere overgebleven fresco's zijn gebouwd in 1848, die toen de hele kerk bedekten.

 

In het midden van de marmeren vloer van de kerk is een uitgehouwen plaquette met de tweekoppige adelaar en precies daarboven hangt de grote bronzen kroonluchter uit 1848, een schenking van patriarch Cyril II.

Klokkentoren

Aan de zuidingang van de kerk bevindt zich de klokkentoren De marmeren zuilen zijn ruim vijf meter hoog. Naast de zuidelijke ingang van de kerk is de bron van het klooster, versierd met marmeren plaat (twee stukken) waarin de tweekoppige adelaar, vogels en drie gezichten zijn uitgehouwen. Uit de mond stroomt water.

Niptíra

In het klooster is ook een niptíra (wasbak) aanwezig. Op elke 'grote woensdag' (3 dagen voor het Orthodoxe Pasen) komt de Metropoliet van Samos hier de voeten wassen van 12 priesters, zoals Christus de voeten van de 12 apostelen waste, als een indicatie van zijn eenvoud.

 

Een Griekse Kerk of een klooster bezoeken

Als je een Griekse Kerk of een klooster wilt bezoeken, moet je behoorlijk gekleed zijn. Het wordt als onbeleefd beschouwd om een kerk te betreden als je schouders en knieën onbedekt zijn. Deze regel geldt zowel voor mannen als voor vrouwen.

 

Dus, wil je als toerist respect tonen voor het land dat je bezoekt, houd daar dan rekening mee. Vaak hangen er omslagdoeken bij de ingang die je kunt gebruiken.