wetland van alyki (Psili amos)


Van bijzonder ecologisch belang

In het zuidoostelijke deel van Samos, vlakbij Mykáli Beach en Psilí Amos, ligt het wetland Alykí.  Het is een relatief klein gebied maar van bijzonder ecologisch belang.

 

Dit drassige gebied heeft een rijke en zeldzame biodiversiteit en dat is zeer ongebruikelijk voor eilanden in de Egeïsche Zee. Het leefgebied is een belangrijke tussenstop voor veel trekvogelsoorten.

 

Het heeft een totale oppervlakte van 42 hectare, waarvan 35 hectare het gebied van het oude Alykí is en de overige 7 hectare een moerasgebied. 

Zout dat blijft liggen. Foto: Ad Willemse.
Zout dat blijft liggen. Foto: Ad Willemse.

Zoutwinning

Vanaf de oudheid werd dit waterrijke bekken gebruikt als zoutpan voor de zoutwinning. Het gebruik van Alykí voor de zoutproductie dateert al minstens uit de 16e eeuw na Christus.

 

De productie stopte om onduidelijke redenen aan het einde van de 18de eeuw na Christus.

De wetland Alykí. Nu als waterreservoir. Foto: Ad Willemse.
De wetland Alykí. Nu als waterreservoir. Foto: Ad Willemse.

Hergebruik

In 1859 werd tijdens de Algemene Vergadering van het Hegemonische Samische parlement een voorstel ingediend voor hergebruik van de "oude Alyki", om zo de zoutbehoeften van het eiland te dekken, en als aanvulling als inkomen voor het algemene fonds van Samos.

 

Het voorstel werd unaniem aanvaard en in 1863 werd een zesjarig contract getekend. In 1965 stopte de zoutwinning definitief.

 

Nadat de zoutpan werd verlaten, vertoonde de natuur onmiddellijk tekenen van herstel en veranderde het gebied in een rijk moerasland.

 Flamingo's voelen zich hier thuis. Foto: Karin Woelders.
Flamingo's voelen zich hier thuis. Foto: Karin Woelders.

Kleigrond

Tijdens de wintermaanden houdt de kleigrond het water vast en creëert zo een ondiep meer, met een oppervlakte van 150 hectare en een maximale diepte van ongeveer 70 cm.

 

Gedurende deze periode herbergt het een grote populatie trekvogels en andere dieren, waardoor de biodiversiteit van de bredere habitat wordt verrijkt. 

Foto: Marja Mantoua-Jochem
Foto: Marja Mantoua-Jochem

Natura 2000

De kwaliteit en het belang van het gebied liggen vooral in het grote aantal vogels dat jaarlijks het leefgebied bezoekt of zich voortplant.

 

Het gebied is erkend als habitat op de lijst van het Greek Biotope-Wetland Centre (EKBY), is opgenomen in CORINE- en NATURA 2000-gebieden en is in de landgebruiksplanning van het eiland aangewezen als beschermd gebied. 

Foto: Yvonne van Leeuwen
Foto: Yvonne van Leeuwen

Zoogdieren die in het leefgebied leven zijn onder anderen hazen, jakhalzen en marters. Naast amfibieën en reptielen komen er 127 vogelsoorten voor, waaronder kleine zilverreigers en de flamingo's. Veel vogels zijn als zeldzaam of bedreigd geclassificeerd.